Marvel

Magazine Toys & Family Entertainment
Toys & Family Entertainment, February 2011
Magazine Royaltie$
Royaltie$, August 2010
Magazine Toys & Family Entertainment
Toys & Family Entertainment, October 2009